Výroba lisovacích nástrojů - nabízíme nízkonákladové řešení pro rychlý start výroby.

Ve většině nástrojáren vás určitě při vznesení požadavků na výrobu konkrétního plastového dílu ubezpečí, že tato forma bude velmi náročná, složitá a zejména, že bude vyžadovat spoustu financí. No a protože každý nový výrobek s sebou nese velká obchodní i technická rizika, je rozhodování o investicích do nových nástrojů vždy složité. 

Dokážeme reagovat i na poptávky na výrobu dílů v menších sériích, a proto navrhujeme lisovací nástroje tak, aby náročnost jejich výroby byla co nejnižší. Podle požadovaného množství, tvaru výlisku a materiálu navrhneme nejvhodnější techologii, navrhneme a vyrobíme lisovací nástroje, zákazníkovi zašleme vzorky a po jejich odsouhlasení vylisujeme požadované množství.

Výroba nástroje obnáší jeho konstrukci v CAD systému, výrobu hlavních dílů formy zejména frézováním na CNC strojích a následně doplnění nástroje o vyhazovací prvky a případně temperační nebo chladící elementy.

Návrh nástroje v CAD systému:

Příprava dat pro výrobu nástroje v CAM systému:

CAM

Vlastní výroba forem:

frézování formy

Příklady forem pro nízkotlaké vstřikování:

Příklady forem pro klasické vstřikování:


Kontakt

TINKLE - Kamila Jakubíková
+420775659144

NOVINKY:

Retro stavebnice v nabídce

Vraťte se s námi do 70. let.