LISOVACÍ NÁSTROJE

Výroba nástroje se skládá z několika fází:

  • konzultace tvaru výlisku se zákazníkem, doporučení ohledně tvaru a vyhodnocení kritických míst 
  • konstrukce formy v CAD systému
  • výroba hlavních dílů formy zejména frézováním na CNC strojích, EDM hloubením, soustružením
  • dokončení formy, doplnění o vyhazovací prvky a případně temperační nebo chladící elementy a zejména leštění pohledových stran formy

Formy pro menší série vyrábíme z duralu a pro větší série z nástrojových ocelí.

Naší velkou výhodou je možnost výroby tvarových vložek do námi vlastněných rámů forem a z toho plynoucí cenově výhodné podmínky při výrobě forem.

 

Návrh nástroje v CAD systému: 

Příprava dat pro výrobu nástroje v CAM systému: 

Vlastní výroba forem: 

Příklady forem pro vstřikování plastů: